Chuyện tình quân sự – by [email protected]

Truyện Online hay: Chuyện tình quân sự. Tác giả: [email protected] Tình hình là năm 1 trường tôi chuẩn bị đi quân sự nên làm tôi nhớ đến nhiều kỉ niệm lắm , nhớ đến nổi tôi phải hạ quyết tâm …