Category: 24h tình yêu

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 49

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 49 Bước vào phòng thì thấy Uyên đang ngồi trên giường khóc. – Thôi, không sao rồi. …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 48

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 48 – Uầy, Phương , Quang hai đứa mày lâu giờ không gặp. Tôi nhìn hai đứa …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 47

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 47 – Cháu làm phiền gia đình. Bước xuống bếp tôi thấy bác Thanh đang chuẩn bị …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 46

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 46 – Đến lúc kết thúc rồi mày ,haha. Thằng Bình cười. Bây giờ tình hình hiện …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 45

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 45 – My love, I and U… Sau một lúc thì có ai gọi đến. – Alô. …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 44

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 44 – Con mời mẹ ăn cơm. Thằng Lâm nói – Ừ hai đứa ăn đi. – …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 43

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 43 – Hên là Ngọc đưa cho tao với mày đó Quân à? không là chả có …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 42

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 42 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 70 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 41

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 41 – Tao mà lại. Tôi cười – Tao với mày lại lớp chị tiếp đi. – …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 40

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 40 – À được, hứa rồi mà không làm. Ta là đứa bị nhóc đụng phải mấy …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 39

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 39 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 66 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 38

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 38 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 64 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 37

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 37 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 62 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 36

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 36 – Ừ, mà Uyên với bé Sún đâu rồi? Tôi hỏi – Đang ở trên phòng …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 35

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 35 – Gì? – Tí ra ngoài này tớ có chuyện muốn nói. Lan Anh nói. – …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 33

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 33 Rán cá xong tôi lại rán đậu phụ. Sau một lúc thì cũng xong mọi việc. …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 31

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 31 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 52 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 28

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 28 – Hơhơ, cậu đặc biệt nhỉ. Nhưng mà dễ nuôi, hèhè. Uyên nói – Ai mà …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 27

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 27 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 46 Tác giả: Jun179 …