Category: Đọc truyện online

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 60

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 60 – Ngày hôm nay giống ngày hôm bữa nhỉ… Uyên nói. – Là sao? Hôm nào? …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 59

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 59 – Cậu có thể cho cậu ấy cơ hội chứ ? – Mong cậu ấy trưởng …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 58

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 58 – Thì lúc nãy tớ lấy tiền, bây giờ tớ cho cậu quà. Nhỏ tỉnh bơ …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 57

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 57 – Hức. Cậu đánh thì đánh đi. Cậu nhéo có bình thường đâu Uyên. Tôi xoa …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 56

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 56 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 94 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 55

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 55 – Khi nào tớ khoẻ tay thì hai đứa mình về quê tiếp nhé. Tôi chậm …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 54

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 54 – “Cậu có chịu tha cho tớ không?” – “Haha, xem kìa đơ luôn rồi…” Ngày …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 53

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 53 – Còn đứng đó, lại kia ngồi đi. Tôi nạt Linh thì nhận được ánh mắt …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 52

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 52 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 88 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 51

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 51 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 86 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 49

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 49 Bước vào phòng thì thấy Uyên đang ngồi trên giường khóc. – Thôi, không sao rồi. …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 48

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 48 – Uầy, Phương , Quang hai đứa mày lâu giờ không gặp. Tôi nhìn hai đứa …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 47

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 47 – Cháu làm phiền gia đình. Bước xuống bếp tôi thấy bác Thanh đang chuẩn bị …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 46

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 46 – Đến lúc kết thúc rồi mày ,haha. Thằng Bình cười. Bây giờ tình hình hiện …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 45

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 45 – My love, I and U… Sau một lúc thì có ai gọi đến. – Alô. …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 44

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 44 – Con mời mẹ ăn cơm. Thằng Lâm nói – Ừ hai đứa ăn đi. – …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 43

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 43 – Hên là Ngọc đưa cho tao với mày đó Quân à? không là chả có …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 42

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 42 Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Chap 70 Tác giả: Jun179 …

Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 41

Truyện tình yêu: Niềm hạnh phúc của một thằng nghèo – Đoạn 41 – Tao mà lại. Tôi cười – Tao với mày lại lớp chị tiếp đi. – …