Category: Truyện ng lớn

1001 lý do ngoại tình P1 – Vợ hư tại ai by Leysek

Truyện 2017 – 2018: 1001 lý do ngoại tình P1 – Vợ hư tại ai by Leysek. Truyện này mình viết theo kiểu mì ăn liền, có nghĩa là …

Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 3 : Chùa Thiên Địa…

Truyện online 2017: Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 3 : Chùa Thiên Địa… Chốn bồng lai cho những con chiên dâm dật. Trong suốt buổi tối, Thu để …

Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 2

Truyện online 2017: Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 2 : Cuộc bình bầu bẩn thỉu và kế hoạch chia chác…. Buổi gặp gỡ đón tiếp ngài Đại sứ …

Tiếu Ngạo Giang Hồ – The Dirty Cheating Wifes – by Leysek

Truyện online 2017: Tiếu Ngạo Giang Hồ – The Dirty Cheating Wifes – by Leysek. Ông Lâm Trí Chung đứng im một cách ngoan ngoãn để cho vợ là …