Tag: truyện 12 nữ thần

12 nữ thần – Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió

Truyện mới: 12 nữ thần – Chương 53: Ngày Đầu Ở Đồi Xanh Lộng Gió by Slaydark Căn nhà tranh trên ngọn đồi nhỏ, Hồng Ảnh từ lúc Dương …