Tag: truyện 12 nữ thần

12 nữ thần – Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần!

Truyện online: 12 nữ thần – Chương 5: Nàng ta là Nữ Thần! Hôm sau là các buổi học về nguyên tố, thực hành dùng linh lực, Dương chưa …

12 nữ thần – Chương 3: Học Viện Nữ Thần

Truyện online: 12 nữ thần – Chương 3: Học Viện Nữ Thần Thời kỳ thượng cổ, linh giới là một thế giới rộng lớn yên bình với năm châu …